Páginas

20/3/11

Día da POESÍA
"A poesía ten mil caras e emana sempre do máis profundo da cultura dos pobos.
A mensaxe dos poetas, a miúdo testemuñas de excepción das profundas transformacións políticas e sociais da historia, é imperecedeiro. Os seus textos invítannos a forxar unha paz duradeira nas conciencias, a reformularnos a relación do home coa natureza e a fundar un humanismo que se nutra da singularidade e á vez da diversidade dos pobos.
A poesía non serve só para comunicar ideas ou transmitir información, senón que, á conta dun laboreo incesante da lingua, mantén vivo o verbo humano e revela sempre o brillo orixinal da cultura.
Por iso a Unesco entende que a defensa da liberdade de expresión e de información, por unha banda, e a promoción da poesía, por outra, son dúas caras dunha mesma moeda, que non é outra que o seu mandato ao servizo da paz. A poesía, cuxo hálito acompaña o esforzo de creación e reflexión de homes e mulleres, pode facer dialogar a diversidade de expresións humanas.
Do mesmo xeito que Jasón apelou a Orfeo para superar os obstáculos que non podían vencerse pola forza física ou as armas de guerra, durante moito tempo aínda seguiremos necesitando da poesía para construír a paz dos homes e as mulleres."
Irina Bokova
Este ano a UNESCO sinalou a tres poetas de dous continentes, un asiático, o bengalí Robindranath Tagore e dous americanos: o chileno Pablo Neruda e o martinico Aimé Césaire.
Como este é o ano doutro poeta, o galego Lois Pereiro, decidimos unir ao noso poeta a terna e regalaremos a cada membro da comunidade escolar e a quen se achegue ao noso centro un poema ilustrado dos nosos protagonistas.
No hay comentarios:

Publicar un comentario